NAZWA BENEFICJENTA: MEXPO Przemysław Diering | TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie słuchawki jednorazowego użytku z materiałów biodegradowalnych | ZRÓDŁO FINANSOWANIA: Projekt MEXPO Przemysław Diering jest realizowany w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | OKRES REALIZACJI: 21/12/2019 - 31/01/2021 | KRÓTKI OPIS PROJEKTU: Przedmiotem projektu są prace B+R nad przygotowaniem i wprowadzeniem innowacji produktowej dla znacząco ulepszonego produktu jakim jest jednorazowa słuchawka z materiałów biodegradowalnych. Cykl życia takiej słuchawki jest krótki - zazwyczaj wynosi od kilku godzin (czas podróży) do 2 tygodni. Następnie słuchawka musi zostać zutylizowana w odpowiedni sposób, z uwzględnieniem surowych wymogów odnoszących się do składowych materiałów, z których jest zbudowana. W praktyce rodzi to konsekwencje ekonomiczne nieproporcjonalne do wartości samego produktu, ale również konsekwencje środowiskowe. Świadomość właściwej utylizacji jest bowiem bardzo niska, co przekłada się na utrudnienia w recyklingu i wzrost poziomu zanieczyszczeń, jak również na dalsze konsekwencje ekonomiczne w postaci kar z tytułu niewłaściwej utylizacji. Próbując odpowiedzieć na te wyzwania Wnioskodawca postanowił zmodyfikować oferowane przez siebie słuchawki poprzez zastąpienie części plastikowych materiałem biodegradowalnym. Osiągnie tym samym uproszczenie procesu utylizacji i recyklingu tego produktu, pozytywnie oddziaływujące na środowisko ograniczając zanieczyszczenia spowodowane przypadkową utylizacją (po rozkładzie części biodegradowalnej pozostają jedynie części metalowe podlegające recyklingowi). | REZULTATY PROJEKTU: Celem realizacji projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej - stworzenie słuchawki jednorazowego użytku z materiałów biodegradowalnych. Zamierzeniem MEXPO jest sprzedaż powstałego, znacząco ulepszonego produktu jako uzupełnienie aktualnej oferty pozwalające uzyskiwać przewagę konkurencyjną na rynku. Planowane do osiągnięcia rezultaty: - opracowanie projektu i technologii produkcji słuchawki jednorazowego użytku z materiałów biodegradowalnych wraz z kalkulacją kosztów wdrożenia technologii i seryjnej produkcji, - pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania (docelowo również zagranicznych), - zbudowanie wizerunku MEXPO jako firmy przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie, - wzrost świadomości ekologicznej wśród odbiorców i użytkowników, - nawiązanie współpracy z jednostką naukową, która pozwoli na pozyskanie kompetencji powalających na wypromowanie firmy jako innowatora na rynku systemów tourguide i audioguide oraz akcesoriów z nimi związanych. | WARTOŚĆ PROJEKTU: Wartość projektu wynosi 492 000 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 340 000,00 PLN, co stanowi 85% kwoty kosztów kwalifikowanych.

polskiEnglishdeutschfrançaisespañolItaliano
polskiEnglishDeutschРусский
polskiEnglishDeutsch
polskiEnglishdeutschfrançaisespañolItaliano
polskiEnglishDeutschРусский
polskiEnglishDeutsch
Dołącz do listy oczekujących We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.