Beneficjent: MEXPO Przemysław Diering / ZRÓDŁO FINANSOWANIA Projekt firmy MEXPO jest realizowany w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. / OKRES REALIZACJI 21/12/2019 – 20/10/2020 / Przedmiotem projektu są prace B+R nad przygotowaniem i wprowadzeniem innowacji produktowej z wykorzystaniem materiałów biodegradowalnych a co za tym idzie uproszczeniem procesu utylizacji i recyklingu produktu. Innowacja wpłynie pozytywnie na środowisko ograniczając zanieczyszczenia spowodowane przypadkową utylizacją. / Planowane do osiągnięcia rezultaty: – opracowanie projektu i technologii produkcji z materiałów biodegradowalnych wraz z kalkulacją kosztów wdrożenia technologii i seryjnej produkcji, – pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania, – zbudowanie wizerunku MEXPO jako firmy przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie, – wzrost świadomości ekologicznej wśród odbiorców i użytkowników,

polskiEnglishdeutschfrançaisespañolItaliano
polskiEnglishDeutschРусский
polskiEnglishDeutsch
polskiEnglishdeutschfrançaisespañolItaliano
polskiEnglishDeutschРусский
polskiEnglishDeutsch
Dołącz do listy oczekujących We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.