OKAYO EJ-5R

Radiowy system do tłumaczeń i oprowadzania
Instrukcja obsługi

Schemat urządzenia


 1. Przełącznik MUTE (wyciszenia) (wskaźnik MUTE)
 2. Przełącznik kanałów
 3. Wyświetlacz LCD
 4. Wbudowany głośnik
 5. Złącze słuchawkowe typu jack
 6. Wskaźnik ładowania
 7. Pokrętło POWER/VOLUME (zasilanie/natężenie dźwięku)
 8. Wyjście liniowe
 9. Otwór na pasek
 10. Wejście ładowarki prądu stałego
 11. Pasek do zawieszenia na szyi
 12. Otwór na pasek
 13. Klips
 14. Złącze ładowania

Konfiguracja/Instalacja


Włączenie zasilania

 1. W celu włączenia zasilania należy przekręcić pokrętło zasilania w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
 2. Po włączeniu zasilania wyświetlony zostanie numer dostępnego kanału.

Wyłączenie zasilania

 1. W celu wyłączenia zasilania należy przekręcić pokrętło zasilania w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
 2. Po wyłączeniu zasilania wyłączony zostanie wyświetlacz oraz wszytkie wskaźniki.

Regulacja natężenia dźwięku

* Regulacji natężenia dźwięku dokonuje się przekręcając pokrętło w odpowiednią stronę.

Wyświetlenie kanału

* Aktualnie używana częstotliwość zostanie pokazana na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku SET.

Synchronizacja częstotliwości

 1. Po włączeniu zasilania nastąpi synchronizacja częstotliwości. W przypadku braku sygnału audio przez dziesięć minut urządzenie wyłączy się. W trakcie synchronizacji wskaźnik MUTE mruga na niebiesko a podświetlenie wyświetlacza LCD jest włączone.
 2. W przypadku, jeśli synchronizacja częstotliwości powiedzie się, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb MUTE (wyciszenia), co sygnalizuje czerwony kolor wskaźnika przy przycisku MUTE.
 3. W trakcie trwania synchronizacji przy wykorzystaniu ładowarki z 20 lub 30 złączami zielony wskaźnik ładowania mignie co najmniej 10 razy. Ekran LCD będzie w tym czasie pokazywał aktualny status ładowania.
 4. Urządzenie może powtórzyć synchronizację z wykorzystaniem ładowarki.

Automatyczne wyłączenie zasilania

* Urządzenie wyłączy się automatycznie w przypadku braku odebranych sygnałów audio. Spowoduje to wyłączenie wyświetlacza LCD oraz wszystkich wskaźników.

Wybór kanału

* W celu wyboru żądanego kanału należy użyć przycisków +/-.

Przełączenie pomiędzy trybem wyciszenia/odbioru

 1. Naciśnięcie przycisku MUTE powoduje przełączenie pomiędzy trybami wyciszenia i odbioru.
 2. Podczas odbioru sygnału dioda LED trybu MUTE miga.
 3. Gdy nie odbierany jest żaden sygnał, dioda LED trybu MUTE świeci światłem ciągłym.
 4. Podczas odbioru sygnału w trybie odbioru dioda LED trybu MUTE świeci ciągłym światłem niebieskim.
 5. Gdy nie jest odbierany żaden sygnał, dioda LED trybu MUTE jest wygaszona.

Tryb ładowania (dotyczy ładowania w ładowarkach HDC-530, HDC-520, HDC-502)

 1. Podczas ładowania dioda LED świeci światłem czerwonym. Po naładowaniu baterii do pełnego poziomu dioda LED świeci światłem zielonym.
 2. Po umieszczeniu urządzenia w podstawce ładującej zasilanie urządzenia zostanie wyłączone.
 3. Wystąpienie błędu podczas ładowania sygnalizowane jest mruganiem czerwonej diody LED oraz symbolu baterii na wyświetlaczu LCD. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka:

A) Temperatura baterii w trakcie ładowania przekroczyła 60 st C.
B) Czas ładowania w podstawce ładującej był dłuższy niż siedem godzin.
C) Bateria jest uszkodzona.

Inne

W celu wyzerowania urządzenia należy jednocześnie wcisnąć przyciski +/- i włączyć zasilanie.