Instrukcja obsługi Okayo EJ-7T

Schemat urządzenia


 1. Wejście Aux In (3,5mm)
 2. Poziom czułości mikrofonu
 3. Przycisk inicjujący/kończący zmianę kanału
 4. Wyświetlacz LCD: wskaźnik naładowania baterii, numer wybranego kanału
 5. Wybór kanału (zmiana kanału w górę lub w dół) 
 6. Wskaźnik zasilania i sygnału: czerwony – urządzenie jest włączone
 7. Przycisk wyciszenia mikrofonu
 8. Włącznik/wyłącznik
 9. Wejście mikrofonowe (3,5 mm jack)

Instrukcja obsługi


 1. Włącz nadajnik (nr 8) – zapali się dioda (nr 6) zasilania.
 2. Podłącz mikrofon do gniazda wejścia mikrofonowego (nr 9).
 3. Aby zmienić kanał naciśnij przycisk SET (nr 3) i przytrzymaj przez 2-3 sekundy. Numer kanału zacznie mrugać. Wybierz kanał przyciskami UP lub DOWN (nr 5). Zaakceptuj wybór poprzez ponowne naciśnięcie przycisku SET. 
 4. Aby ustawić poziom czułości mikrofonu przekręć pokrętło (nr 2).
 5. Jeśli wskaźnik baterii jest pusty należy naładować baterie akumulatorowe (Ni-MH) poprzez włożenie urządzenia do ładowarki (alternatywnie możesz wykorzystać baterie alkaliczne typu AA).

Uwaga! Nigdy nie wkładaj urządzenia do ładowarki, jeśli w środku znajdują się baterie alkaliczne!