Schemat i instrukcja obsługi


Nadajnik
1. Włącznik/ wyłącznik/ wyciszenie
2. Kanał w górę/ w dół
3. Wejście mikrofonowe
4. Gniazdo ładowania micro-USB
5. Przedział baterii, dwie baterie AA
6. Punkt przypięcia smyczy

Odbiornik
1. Włącznik/ wyłącznik
2. Regulacja kanału i głośności
3. Gniazdo słuchawkowe
4. Gniazdo ładowania micro-USB
5. Przedział baterii, dwie baterie AA
6. Punkt przypięcia smyczy

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny i ilustracja


Nadajnik Odbiornik Nadajnik Odbiornik
Zmiana kanału Brak odbioru sygnału
Wyciszenie Bateria pełna
Głośność słuchawki Bateria pusta

KanałPoziom baterii

(0-9) Głośność słuchawek

Instrukcja obsługi


Podłączenie mikrofonu i słuchawek


Mikrofon podłączyć do gniazda 3,5 mm na nadajniku, a słuchawki podłączyć do gniazda 3,5 mm na odbiorniku. Upewnić się, ze wtyki są dobrze umieszczone.

Włączanie/ wyłączanie


  • Naciśnij i przytrzymać włącznik na dwie sekundy, aby włączyć i wyłączyć system.
  • Odbiornik energooszczędny automatycznie wyłączy się, jeśli nie odbierze żadnego sygnału w ciągu 20 minut.

Jak wybrać kanał


Domyślny kanał to . Jeśli chcesz wybrać inny kanał, naciśnij lub jednocześnie na dwie sekundy. Zacznie migać . Naciśnij przyciski / aby wybrać kanał.
Naciśnij na chwile , aby potwierdzić wybrany kanał lub odczekaj ok. 10 sekund, aby wybrany kanał został automatycznie zapisany.

Uwaga: Upewnij się, ze nadajnik i odbiornik pracują na tym samym kanale. Wyświetlacz odbiornika będzie migać, jeśli nie odbierze żadnego sygnału od nadajnika (zob. pytania i odpowiedzi – pytanie nr 2).

Pamięć kanałów

mGuide Pellegrino 2 jest w stanie automatycznie zapamiętać numer kanału. Przy ponownym włączeniu ustawi się na ostatni wybrany kanał.

Synchronizacja kanałów – automatyczna synchronizacja kanałów pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem.
Z uwagi na zakłócenia lub inne czynniki wymagające zmian kanałów, system zapewnia łatwy sposób na synchronizacje całej grupy z nowym kanałem.
Należy upewnić się, ze nadajnik i odbiornik są na tym samym kanale i są połączone. Zmiana kanału nadajnika spowoduje także bezprzewodowa synchronizacje kanału odbiornika.

Regulacja głośności


Nadajnik

Naciśnij przycisk zasilania aby wyciszyć nadajnik, naciśnij go ponownie, by kontynuować prace. Kiedy urządzenie jest wyciszone będzie migać.

Odbiornik

Naciśnij / aby wyregulować głośność, wyświetlacz pokaże nowy poziom głośności (wyciszony) do (maksimum), potem automatycznie po chwili pokaże ponownie numer kanału.
W przypadku ustawienia  odbiornik zostanie wyciszony, a na ekranie pozostanie a jako wskazanie poziomu głośności.

Pamięć głośności

mGuie Pellegirno 2 jest w stanie automatycznie zapamiętać wartości głośności. Przy ponownym włączeniu, ustawi się na ostatnio ustawiona głośność.

Autonomia baterii


  • Nowa lub w pełni naładowana bateria zapewni stały czas pracy z odbiornikiem wynoszący ok. 32 godziny, a dla nadajnika – 24 godziny. Rzeczywisty czas pracy na bateriach zależny jest od ustawień
    użytkownika, wzorców użytkowania, stanu otoczenia, od producenta baterii i od innych czynników.
  • Jeśli ikona baterii będzie pusta i miga wtedy należy natychmiast wymienić baterie lub ją naładować (jeśli stosujemy akumulatorek do wielokrotnego ładowania).

Wymiana baterii


Krok 1 Otwórz pokrywę przedziału baterii
Krok 2 Wymień na dwie nowe baterie AA (upewnij się, ze polaryzacja jest poprawna).
Krok 3 Zamknij pokrywę przedziału baterii.

Ponowne ładowanie akumulatorów


!! Nie wolno próbować ładować ponownie zwykłych baterii. !!

  • Naładuj baterie natychmiast za pomocą odpowiedniej ładowarki USB oraz kabla USB -micro USB.
  • Prąd ładowania ustawiony jest na ok. 255 mA, aby uniknąć przeładowania, wbudowany zegar wyłącza ładowanie po 16 godzinach ładowania.

Ponowne uruchomienie urządzenia w przypadku zawieszenia się wyświetlacza


W przypadku, gdyby system zawiesił się i nie reagował na polecenia, można spróbować wymusić jego wyłączenie przez wyjecie baterii, potem można włożyć baterie ponownie i uruchomić ponownie system.

Pytania i odpowiedzi


P1. oraz to widać na nadajniku

Odp. Sprawdź, czy głośność nie została zmniejszona.

P2.Treść na wyświetlaczu odbiornika mruga
Odp. Oznacza to, ze nie jest odbierany żaden sygnał nadajnika. Upewnij się, ze nadajnik jest uruchomiony i ze odbiornik znajduje się w normalnej odległości odbioru. Nadajnik i odbiornik muszą pracować na tym samym kanale i na tej samej częstotliwości.

!! Aby upewnić się, ze odbierany jest poprawy sygnał, ułóż nadajnik i odbiornik w odległości ok. 10-30 cm od siebie. Jeśli urządzenia znajdować się będą zbyt blisko siebie, wtedy sygnał docierający do odbiornika będzie natychmiast nasycony; system wtedy odmowi pracy, a odbiornik wyciszy się.