mGuide Pellegrino

System do oprowadzania wycieczek

INSTRUKCJA OBSŁUGI (krótka)

  • Nadajnik (kolor szary) włączamy i wyłączamy przytrzymując przez 2 sekundy szary przycisk z góry urządzenia (obok diody). Kanały w nadajniku można zmieniać przyciskami minus i plus (-, +)
  • Po uruchomieniu nadajnika po 5 sekundach włącza się blokada zmiany kanału (symbol kłódki w lewym górnym rogu ekranu wyświetlacza). Odblokować ją można poprzez przytrzymanie jednocześnie przycisków minus i plus (-,+).
  • Dla ułatwienia kanały zaleca się zmieniać w zakresie 1-4 tzn. z lewej strony ekranu wyświetlacza pod symbolem kłódki powinna być mała cyfra 1, a zmieniamy dużą cyfrę (od 1 do 4) z prawej strony ekranu obok wskaźnika poziomu naładowania baterii.
  • Wtyk mikrofonu wkładamy z góry urządzenia do otworu z symbolem mikrofonu.
  • Odbiornik (kolor czarny) włączamy i wyłączamy suwakiem on/off z góry urządzenia. Kanały zmieniamy w zakresie 1-4 suwakiem z lewej strony urządzenia (cyfry 1,2,3,4 pod symbolem CH).
  • W celu uzyskania pozostałych 12 kanałów w odbiorniku (jeśli zajdzie taka potrzeba) należy pod klapką nad baterią przesunąć biały suwak w prawo (maleńki kwadracik) odpowiednio na cyfrę 2,3 lub 4 – kombinacja tych trzech cyfr 2,3,4 pod klapką i i cyfr 1,2,3,4 z lewej strony urządzeniu pod symbolem CH tworzy pozostałych 12 kanałów na różnych częstotliwościach.
  • Głośność zmieniamy przytrzymując przycisk plus (+) lub minus (-) Wtyk słuchawek wkładamy z góry urządzenia do otworu z symbolem słuchawek.

 

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Nigdy nie należy używać jednocześnie więcej niż jednego włączonego nadajnika na tym samym kanale tzn. oprowadzając 2 grupy w tym samym miejscu jeśli jeden nadajnik jest na kanale 1 (mała jedynka z lewej strony ekranu i duża jedynka z prawej strony ekranu, odbiorniki odpowiednio na kanale 1) to drugi nadajnik powinien być np. na kanale 3 (mała jedynka z lewej strony ekranu i duża trójka z prawej strony ekranu, odbiorniki odpowiednio na kanale 3).

Jeśli odbiornik nie działa (nie słychać głosu w słuchawce) to należy sprawdzić:

  • czy odbiornik jest na tym samym kanale co nadajnik,
  • czy wtyk słuchawki jest wsadzony do końca w odbiorniku,
  • czy bateria jest właściwie włożona.

Jeśli nadajnik zostanie wyłączony, to po 20 minutach odbiorniki też się wyłączą (zapobiega to zużywaniu baterii w odbiorniku, gdy któryś z użytkowników zapomni go wyłączyć) Po odłączeniu słuchawek, odbiornik po 20 sekundach przechodzi w stan czuwania ograniczając zużycie baterii.

W razie pytań proszę o kontakt pod numerami telefonów +48 58 550 10 25, 696 257 665