Mexpo
faq

Urządzenie nie działa - co dalej?

  1. Sprawdź czy akumulator jest na pewno naładowany.
  2. Jeśli urządzenie jest zasilane baterią/bateriami AA spróbuj wymienić je na zupełnie nowe.
  3. Upewnij się, że bateria/ akumulator AA są poprawnie włożone (+ do +, – do -)

Odbiornik jest włączony, ale nic nie słychać - brak transmisji z nadajnika.

  1. Sprawdź czy głośność w odbiorniku nie jest ustawiona na poziom “0”.
  2. Sprawdź czy głośność w nadajniku nie jest ustawiona na poziom “0”.
  3. Upewnij się, że wtyczka słuchawki jest prawidłowo włożona do gniazdka i ewentualnie dociśnij ją.
  4. Upewnij się, że do odbioru korzystasz z odbiornika, a nie nadajnika.
  5. Upewnij się, czy słuchawka której używasz jest sprawna – wypróbuj inny egzemplarz słuchawki, najlepiej taki, który działa na innym odbiorniku.

Jak zmienić kanał w urządzeniu?

W przypadku mGuide Pellegrino 2 należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przyciski „-” i „+”.  Na wyświetlaczu zacznie migać symbol „CH”. Kanał należy wybrać symbolem „-” lub”+”.  Aby zatwierdzić wybór, należy nacisnąć krótko przycisk zasilania lub odczekać 10 s.

Jaki jest czas pracy urządzenia?

W przypadku mGuide Pellegrino 2:

czas pracy odbiornika32 godziny na 2 bateriach lub akumulatorkach AA
czas pracy nadajnika 24 godziny na 2 bateriach lub akumulatorkach AA

Jaki jest czas ładowania urządzenia?

Czas ładowania urządzenia od zera (przy zastosowaniu akumulatorów) wynosi do 4,5 h .

Czy w przypadku systemów z wbudowaną baterią: czy można ją później dokupić i samodzielnie wymienić?

 Dodatkowy akumulator można dokupić później. W cenie akumulatora zawiera się jego montaż w urządzeniu.

Ładowanie zwykłych baterii w ładowarce - wylane baterie

Jedną z częstszych przyczyn usterek poza-gwarancyjnych są wylane baterie. Zdarza się, że użytkownik (np. turysta, gość) zamieni akumulatorki na zwykłe baterie, a potem kto inny nie świadomy tego umieści urządzenie w ładowarce. Niestety prowadzi to do wylania baterii i uszkodzenia urządzenia, co w najgorszym wypadku rodzi koszt odtworzeniowy.  Innym naszym klientom posiadającym dużą flotę tourguide poradziliśmy stosowanie naklejek plomb aplikowanych w miejscu gdzie pokrywa obudowy styka się z obudową. Na naklejce może być napis „Nie zrywać!”. W przypadku gdy osoba opiekująca się sprzętem stwierdzi uszkodzenie bądź brak plomby – będzie to przesłanką do sprawdzenia czy urządzeniu aby na pewno są akumulatorki. Rozwiązanie to sprawdziło się u naszych klientów.

Zaczepy do smyczy jednorazowych

Państwa sprzęt jest wyposażony w zaczepy do smyczy jednorazowych/smyczy do prania. Użytkując dużą ilość tych zaczepów po jakimś czasie możecie stwierdzić, że 1-10% z nich urywa się. Nie jest to jednak wada produktu.

Zanim wprowadziliśmy zaczepy stosowaliśmy zwykłe smycze, które posiadają bardzo mocne zaczepy. W przypadku gwałtownego pociągnięcia za smycz skutkowało to zerwaniem fragmentu obudowy gdyż żyłka zaczepu po prostu ją przecinała (bez względu na model). Koszt wymiany obudowy w zależności od modelu wynosi od 45 do 80% wartości urządzenia (większość to robocizna). Ponieważ dla klientów użytkujących duże ilości sprzętu koszty takich napraw były zbyt duże wprowadziliśmy nasz autorski projekt zaczepu. Jest on przyjazny cenowo a przy mocniejszym pociągnięciu urywa się zaczep a nie obudowa. Dodatkowo, a może nawet co ważniejsze – chroni to użytkownika w sytuacji gdy zawieszone na szyi urządzenie gdzieś się zaklinuje (wiemy, że to ekstremalna sytuacja, ale nie można jej wykluczyć).