Schemat urządzenia


 1. Wyświetlacz LCD
 2. Przycisk w dół do regulacji kanału
 3. Przycisk w górę do regulacji kanału
 4. Przycisk zasilania
 5. Interfejs synchronizacji i port ładowania Micro-USB

Wyświetlacz LCD

Numer kanału Poziom baterii

Proces synchronizacji


 • Podłącz ładowarkę DCH-12U/24U do zasilania.
 • Umieść odbiorniki/nadajniki mGuide Pellegrino2 w ładowarce. Zostaw jeden wolny slot w ładowarce dla synchronizatora mGuide MP2-SKC
 • Następnie uruchom mGuide MP2-SKC naciskając i przytrzymując przez ok 3 sekundy przycisk zasilania (4).
 • Po uruchomieniu synchronizatora, należy wybrać tryb synchronizacji kanałów:

Wyświetlacz synchronizatora MP2-SKC

Wyświetlacz w trybie „Off mode” Wyświetlacz w trybie „On mode”

a) Off mode – urządzenia mGuide Pellegrino2 po synchronizacji wyłączą się automatycznie.

– Przyciskami „-” oraz „+” (2,3) wybierz pożądany kanał, na którym powinny pracować urządzenia.

Wyświetlacz odbiorników i nadajników

Nowy numer kanałuWyłączenie i rozpoczęcie ładowania

– Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez ok 3 sekundy przyciski „-” oraz „+” w celu zatwierdzenia wybranego kanału (Wyświetlacz LCD powinien przestać migać).

b) On mode – urządzenia mGuide Pellegrino2 po synchronizacji włączą się automatycznie.

– Przyciskami „-” oraz „+” (2,3) wybierz pożądany kanał, na którym powinny pracować urządzenia (Ekran LCD powinien migać dalej).

Wyświetlacz odbiorników i nadajników

Nowy numer kanału i wyświetlacz przed ponownym uruchomieniem

 • Po wybraniu trybu synchronizacji kanałów, umieść mGuide MP2-SKC w wolnym slocie w ładowarce. Wyświetlacze LCD w urządzeniach będą szybko migać (ok. 5 razy). Następnie miganie ustanie, co oznacza prawidłowo przeprowadzony proces synchronizacji kanałów w urządzeniach mGuide Pellegrino2.

Czerwone diody LED w ładowarce:  urządzenia ładują się

Zielone diody LED w ładowarce: urządzenia są naładowane

 • Po 5 minutach od zakończenia synchronizacji mGuide MP2-SKC wyłączy się automatycznie i zacznie się ładować, jeśli będzie dalej umieszczony w ładowarce.mGuide MP2-SKC można wyjąć z ładowarki zaraz po zakończeniu synchronizacji kanałów i wyłączyć naciskając i przytrzymując przez ok 3 sekundy przycisk zasilania (4).

Serwis i dystrybucja


Mexpo
Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com