• Nadajnik (kolor szary) i odbiorniki (kolor czarny) włączamy i wyłączmy wciskając i przetrzymując przez 2 sekundy przycisk z góry urządzenia.
  • Wtyk mikrofonu należy włożyć do gniazda z ikonką mikrofonu z góry urządzenia w nadajniku, a wtyk słuchawek do gniazda z ikonką słuchawek w odbiorniku.
  • Po włączeniu zarówno odbiornika jak i nadajnika w ciągu 2 sekund można rozpocząć zmianę kanałów w zakresie 1 – 16  poprzez przyciski plus i minus ( +, – ). Po 2 sekundach od włączenia urządzenia jeśli nie zostanie rozpoczęta zmiana kanałów włączy się automatyczna blokada kanału (ikona kłódki w lewym górnym rogu ekranu).
  • Odblokowanie zmiany kanałów następuje po jednoczesnym wciśnięciu przycisków plus i minus (+, -) Należy przetrzymać je równocześnie przez 1 sekundę)
  • Poziom głośności w odbiorniku zmienia się przy zablokowanej zmianie kanałów przyciskami plus i minus (+,-)
  • Nadajnik wyposażony jest w funkcję „mute” (chwilowego wyciszenia nadajnika), którą to włącza się i wyłącza poprzez jednorazowe krótkie przyciśnięcie przycisku z góry urządzenia ( tego samego, który służy do wyłączania i włączania urządzenia)
  • W trosce o oszczędność baterii w przypadku braku sygnału z nadajnika po 20 minutach odbiorniki wyłączają się automatycznie, a przy braku podłączonych słuchawek po 20 sekundach odbiorniki przechodzą w stan czuwania uniemożliwiając np. zmianę poziomu głośności, a po 20 minutach wyłączają się automatycznie.
  • W modelu WT-350 istnieje możliwość synchronizacji kanałów w odbiornikach z kanałem w nadajniku. W tym celu w nadajniku należy przytrzymać jednocześnie przyciski plus i minus (+,-) przez 5 sekund, dioda u góry urządzenia zacznie migać na pomarańczowo. Po czym należy nakierować nadajnik (tak jak pilot telewizora) na włączone odbiorniki z odległości nie większej niż 1,5 metra. Kanały w odbiornikach dostroją się do kanału w nadajniku automatycznie.

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Nigdy nie należy używać jednocześnie więcej niż jednego włączonego nadajnika na tym samym kanale tzn. oprowadzając 2 grupy w tym samym miejscu jeśli jeden nadajnik jest na kanale 1 to drugi nadajnik
powinien być np. na kanale 3.

Jeśli odbiornik nie działa (nie słychać głosu w słuchawce) to należy sprawdzić:

  • czy odbiornik jest na tym samym kanale co nadajnik,
  • czy wtyk słuchawki jest wsadzony do końca w odbiorniku,
  • czy bateria jest właściwie włożona.

Jeśli odbiornik nadal nie działa należy go wyłączyć i uruchomić ponownie z włożonym wtykiem słuchawki w odbiorniku.

Jeśli nadajnik zostanie wyłączony, to po 20 minutach odbiorniki też się wyłączą (zapobiega to zużywaniu baterii w odbiorniku, gdy któryś z użytkowników zapomni go wyłączyć).

Po odłączeniu słuchawek, odbiornik po 20 sekundach przechodzi w stan czuwania ograniczając zużycie baterii, a po 20 minutach wyłącza się automatycznie.