Instrukcja obsługi Okayo FreeCom

Charakterystyka systemu


Okayo FreeCom to system do komunikacji w pełnym dupleksie, który umożliwia symultaniczną rozmowę 1 Masterowi i 5 Sub-Masterom.

Dla FC-6 dostępne są 3 tryby pracy:
Jednostka MASTER – Dla kierownika zespołu. Wymagana do utworzenia grupy. Tylko jeden (1) MASTER przypada na grupę.
Jednostka Sub-Master – Dla członków zespołu. Nieograniczona liczba Sub-Masterów w grupie, ale tylko 5 jednostek może nadawać w tym samym czasie.
Jednostka Listen – Dla słuchaczy. Nieograniczona liczba w grupie.

Interfejs


① Antena
② Dioda LED
③ 3.5 mm (TRS) wejście audio 
④ Przycisk Talk / Mute 
⑤ Przycisk M (priorytet Master)
⑥ Góra / Dół (△▽)
⑦ Wyświetlacz OLED
⑧ Przycisk zasilania
⑨ Koszyk na baterie (AA x 2)
⑩ Kontakty do ładowania
⑪ Gniazdo słuchawkowo – mikrofonowe
⑫ Klips na pasek, zaczep na smycz

Tryb mikrofonu (PTB, PTT, PTM)
Encrypt ON (szyfrowanie)
Numer kanału
Blokada kanału
Tryb interkomu (M, S, L)
Poziom baterii

Obsługa systemu


  • Utworzenie (szyfrowanej) grupy

Pierwszy krok – Utworzenie jednostki MASTER. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski M and zasilania w celu utworzenia interkomu Master. ① Ostatnio używany kanał komunikacyjny pojawi się na wyświetlaczu migając. Naciśnij przycisk △▽  w celu wybrania innego kanału. Nowy kanał zatwierdź naciskając przycisk zasilania.② Następnie komunikat “Encrypt” pojawi się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk △▽ i wybierz, czy szyfrować kanał (ON dla tak; OFF dla nie ). Naciśnij przycisk zasilania albo poczekaj 5 sekund w celu potwierdzenia. Dioda LED zacznie szybko migać (Encrypt OFF – niebieska, Encrypt ON – fioletowa). Jednostka Master jest gotowa i wysyła sygnał parowania. Nie naciskaj żadnych przycisków na Masterze w tym momencie.
Drugi krok ‒ Utworzenie jednostek Sub-master. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu uruchomienia się interkomu. Na wyświetlaczu pojawi się taki sam numer kanału jak w Masterze (symbol   informuje o Encrypt ON). Jeśli na wyświetlaczu pojawi się inny numer kanału – wyłącz i uruchom urządzenie ponownie. W tym momencie jednostki Sub-Master zostały utworzone.
Trzeci krok ‒ Uruchom jednostki Listen (jeśli konieczne). Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Dół oraz zasilania do momentu uruchomienia się interkomu. Komunikat “Mode” pojawi się na wyświetlaczu, a następnie wybierz przyciskami Góra/Dół △▽ tryb “Listen”.
Mode: TRX przeznaczony jest dla interkomów z możliwością rozmowy w grupie.
W celu potwierdzenia wyboru naciśnij przycisk zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się taki sam numer kanału jak w Masterze (symbol informuje o Encrypt ON). W tym momencie jednostki Listen zostały utworzone.
Ostatni krok ‒ Twoja (prywatna) grupa jest gotowa! Kiedy wszystkie jednostki Sub-Master i Listen zostały sparowane, naciśnij krótko przycisk priorytet M na Masterze w celu zakończenia parowania urządzeń.
Zapamiętaj Twój kanał grupy jest zabezpieczony i nie może zostać zmieniony w trakcie pracy interkomów, jeśli jest zaszyfrowany (Encrypt ON).

  • Dioda mikrofonu w jednostkach Sub-Master

Poniżej znajdują się trzy różne statusy diody mikrofonu (4) dla interkomów Sub-Master.
Zielony mikrofon: Mikrofon jest włączony 
Czerwony mikrofon: Mikrofon jest wyciszony.
Zgaszony mikrofon: Brak możliwości włączenia mikrofonu w tym momencie 

Zapamiętaj Nieograniczona liczba interkomów Sub-Master oraz Listen może znajdować się w (zaszyfrowanej) grupie, ale maks. pięć Sub-Masterów ma prawo do mówienia w tej samej chwili.

  • Zmiana kanału transmisji

Wszystkie interkomy w otwartej grupie (Encrypt OFF) mogą ręcznie zmienić swój kanał grupy. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez około 5 sekund przyciski Góra i Dół do momentu zniknięcia na wyświetlaczu symbolu . Następnie naciśnij przyciski △▽ w celu zmiany kanału. Nowo wybrany kanał zatwierdź naciskając przycisk zasilania lub poczekaj 1 sekundę.

  • Aktywacja priorytetu Master

Interkom Master może aktywować tą funkcję poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy przycisku M. Wszystkie interkomy Sub-Master na kanale zostaną wyciszone. Na wyświetlaczach wszystkich urządzeń w grupie pojawi się symbol MP do momentu, kiedy jednostka Master nie wyłączy tej funkcji poprzez krótkie naciśnięcie przycisku M.

  • Regulacja głośności w słuchawce

Naciśnij przycisk Góra lub Dół △▽w celu zwiększenia / zmniejszenia poziomu głośności w słuchawce w trakcie komunikacji w grupie. Zapamiętaj, odbiór dźwięku na najwyższym poziomie przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu.

  • Podłączenie zewnętrznego źródła audio

Do interkomu Master oraz Sub-Master można podłączyć dodatkowego źródło audio poprzez gniazdo Aux-in 3,5 mm jack () po lewej stronie urządzenia.

  • Wyłączenie interkomu

Dostępne są trzy możliwości wyłączenia interkomu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Interkomy Sub-Master i Listen wyłączą się automatycznie po 20 minutach bez odbioru sygnału z interkomu Master.
W przypadku włączonego szyfrowania (ENCRYPT ON) wszystkie interkomy w grupie wyłączą się w tym samym momencie, kiedy wyłączona zostanie jednostka Master.

Wskaźnik LED


Niebieski Szyfrowanie wyłączone
Fioletowy Szyfrowanie włączone
Czerwony Niski poziom baterii
Stały Stabilny odbiór sygnału
Miga wolno Brak sygnału
Miga szybko Parowanie urządzeń

Przykład zastosowania


Panel ustawień


Ustawienia dostępne są manualnie przy wyłączonym urządzeniu. Należy uruchomić interkom poprzez jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków Góra oraz zasilania. Następnie przyciskami Góra I Dół △▽ przewijamy menu i zmieniamy ustawienia. Naciśnij przycisk zasilania w celu potwierdzenia każdego wyboru. Urządzenie opuści panel ustawień automatycznie po wyborze wszystkich ustawień.

Mikrofon PTB, PTT, PTM
Czułość mikrofonu 1, 2, 3
Moc sygnału Hi (High), Low
Priorytet dla gniazda Aux-in ON, OFF
Gniazdo słuchawkowe Regular, HAC level

Rozwiązywanie problemów


  • Brak dźwięku

Upewnij się, że poziom dźwięku jest ustawiony prawidłowo.
Upewnij się, że headset / słuchawki są prawidłowo podłączone do urządzenia.
Upewnij się, że kanał grupy jest ustawiony prawidłowo.
Nie masz uprawnień w zaszyfrowanej grupie ().

  • Nie mogę mówić w grupie

Upewnij się, że headset jest prawidłowo podłączony do urządzenia.
Upewnij się, że intercom jest w trybie TRX.
Upewnij się, czy Master nie uruchomił funkcji priorytet.
Upewnij się, że dioda przycisku Talk/Mute świeci się na zielono . Jeśli nie, to poczekaj aż jeden z Sub-Masterów zwolni “talk right”.

Specyfikacja techniczna


Pasmo częstotliwości 863 MHz ~ 865 MHz
Częstotliwość kanałów 864.50, 863.50, 864.00, 863.25, 863.75, 864.25, 864.75
Modulacja 4GFSK
Ilość kanałów 7
Jednoczesna komunikacja w pełnym dupleksie do 6 użytkowników
Latencja < 25 ms
T.H.D. < 7%
Pasmo przenoszenia 300 Hz ~ 4500 Hz
Moc sygnału Low – 10 mW

High – 20 mW

Moc wyjściowa RF 10 dBm
Wymagania w zakresie zasilania 2x AA alkaliczna 1,5V

2x AA Ni-MH 1,2V

Czas pracy na bateriach 20 ~ 24h
Czas ładowania baterii 6 ~ 8h
Zasięg transmisji ponad 100 m w linii wzroku
Wymiary 46.5 x 29 x 165 mm (wliczając antenę i klips na pasek)
Waga 55 g (bez baterii)