Schemat urządzenia


1

Nadajnik (Tx)

2

Odbiornik (Rx)

3

Odbiornik (Rx) działa również, jeśli zastosowana jest tylko jedna bateria, ale nie można go włożyć do ładowarek z zainstalowaną tylko jedną baterią. Pamiętaj, że ta bateria musi znajdować się w przypisanej komorze (nr 1).

① Tx antena
② klips na pasek
③ aux-in jack 3,5 mm (TRS)
④ dioda LED
⑤ wyświetlacz 0.91” OLED
⑥ przycisk TALK
⑦ przycisk CALL

⑧ przyciski Góra / Dół
⑨ przycisk zasilanie (włącz / wyłącz)
⑩ przełącznik T1 /T2 UWAGA 1.
⑪ gniazdo mikrofonowe jack 3,5 mm TS
⑫ wbudowany mikrofon

⑬ pokrętło głośności
⑭ Rx antena UWAGA 2.
⑮ wyświetlacz 0.91” LCD
⑯ zaczep na smycz
⑰ gniazdo słuchawkowe jack 3,5
mm (TRS)

UWAGA 1.
Nadajnik T1 w treści instrukcji obsługi to nadajnik główny, Nadajnik T2 to nadajnik dodatkowy. Zwróć uwagę w instrukcji obsługi jaki symbol T znajduje się przy nadajniku. Ustaw przełącznik w nadajniku zgodnie z instrukcją obsługi.

UWAGA 2.
Antena różni się w zależności od pasma częstotliwości. Nasza standardowa antena to wersja na pasmo UE i zaleca się regulowanie mocy RF na poziomie „Hi” w menu ustawień Tx, jeśli Rx przełącza się na pasmo USA, aby uzyskać lepszy sygnał transmisji.

Panel ustawień nadajnika i odbiornika


 1. W celu wejścia do panelu i zmiany ustawień urządzenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ∇ Δ i zasilania w celu uruchomienia urządzenia. Następnie przyciskami ∇ Δ wybierz preferowane ustawienie. Wybór zatwierdź naciskając przycisk zasilania. Po zatwierdzeniu ostatniego ustawienia, urządzenie uruchomi się automatycznie.
 2. Urządzenia zapamiętują wybrane ustawienia po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu.
 3. W celu przywrócenia ustawień domyślnych urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski ∇ Δ i zasilania w celu uruchomienia urządzenia. Po włączeniu się, urządzenie będzie pracowało na ustawieniach domyślnych.

Tx – Nadajnik

Ustawienie Opcja na wyświetlaczu Opis ustawienia
Channel Lock ON / OFF Blokada kanału: włącz (domyślnie) / wyłącz
RF Power Hi / Low Siła wyjściowa sygnału: 13dB / 10dB (domyślnie)
Audio Priority ON / OFF Priorytet dla źródła z gniazda aux-in: włacz / wyłącz (domyślnie)
ADNR OFF / Low / Mid / High Poziom aktywnej dynamicznej redukcji szumów: wyłącz / niski / średni (domyślnie) / wysoki
Mic. Gain 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Poziom głośności mikrofonu: 1 / 2 / 3 (domyślnie) / 4 / 5
Set RX Off ON / OFF Zdalne wyłączenie odbiorników: Włącz / wyłącz (domyślnie)
Okayo Connect ON / OFF Moduł Bluetooth do połączenia z aplikacją OkayoConnect: Włącz / wyłącz (domyślnie)

 

Rx – Odbiornik

Ustawienie Symbol na wyświetlaczu Opcja na wyświetlaczu Opis ustawienia
Channel lock On / OF Blokada kanału: włącz (domyślnie) / wyłącz
Auto power off On / OF Automatyczne wyłączenie odbiornika po 20 minutach bez sygnału z nadajnika: włącz (domyślnie) / wyłącz
Auto power on On / OF Automatyczne włączenie się odbiornika po opuszczeniu dedykowanej ładowarki zbiorczej: włącz / wyłącz (domyślnie)
Earphone out Hi / Lo Poziom wyjścia słuchawkowego. Dla użytkownika HAC należy wybrać tryb “Hi”: HAC / normalny (domyślnie)
Alarm On / OF Alarm utraty zasięgu: włącz (domyślnie) / wyłącz

Wybór kanałów symultanicznych


W celu uproszczenia wyboru kanału dostępny jest wybór ograniczonej liczby kanałów symultanicznych (ilość jest ograniczona po przez pasmo częstotliwości dla danego region).

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ∇ i zasilania w celu uruchomienia urządzenia.
 2. Przyciskami Δ ∇ wybierz “G1” i zatwierdź wybór naciskając krótko przycisk zasilania.

Wskaźniki LED


Niebieski Wystarczający poziom baterii
Czerwony Niski poziom baterii
Stały Odbiór sygnału
Zgaszony Brak sygnału
Miga Zaawansowane operacje w toku

OTG-102 (EUUS) z opcjami zaawansowanymi


Uruchomienie systemu z dostępem do opcji zaawansowanych
Dostęp do wszystkich opcji oferowanych przez OTG-102 (EUUS) zostaje uzyskany po wykonaniu poniższej instrukcji parowania nadajnikaT1 z odbiornikami przed rozpoczęciem pracy z grupą.
Uwaga: Przed rozpoczęciem parowania grupy sprawdź panel ustawień urządzenia i upewnij się, że wybrane ustawienia są zgodne z preferencjami.

Parowanie grupy (przed rozpoczęciem operacji urządzenia muszą być wyłączone)

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski CALL oraz zasilania w nadajnikuT1 w celu jego uruchomienia.
 2. Przyciskami ∇Δ wybierz kanał w ciągu 5 sekund i zatwierdź wybór naciskając krótko przycisk zasilania.
 3. Na wyświetlaczu nadajnikaT1 pojawił się symbol (), a sygnał parujący jest wysyłany.
 4. Uruchom po kolei odbiorniki. Odbiornik zmienia swoje pasmo częstotliwości na EU lub US (zależy to od pasma częstotliwości nadajnikaT1). Każdy odbiornik otrzymuje unikalny kod ID (istotny przy identyfikacji w aplikacji Bluetooth “OkayoConnect”).
 5. NadajnikT1 przed zakończeniem procesu parowania może wysłać sygnał parujący do drugiego nadajnika (patrz na punkt poniżej “Parowanie nadajnikaT1 z nadajnikiemT2”).
 6. Po sparowaniu wszystkich odbiorników i drugiego nadajnikaT2 , naciśnij przycisk CALL w nadajnikuT1 w celu zakończenia operacji.

Parowanie nadajnikaT1 z nadajnikiemT2

 1. Przed uruchomieniem drugiego nadajnika ustaw w nim przełącznik na T1.
 2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski CALL oraz zasilania w celu uruchomienia go .
 3. Wybierz taki sam numer kanału, jaki posiada nadajnikT1 i zatwierdź wybór naciskając krótko przycisk zasilania.
 4. Drugi nadajnik odbiera sygnał parujący z pierwszego nadajnika po zatwierdzeniu numeru kanału.
 5. Informacje na wyświetlaczu drugiego nadajnika powinny być identyczne, jak w nadajnikuT1 . Informacje o sparowanych urządzeniach w grupie zostały pomyślnie zapisane w obydwu nadajnikach.

6. Naciśnij krótko przycisk CALL na obydwu nadajnikach w celu zakończenia operacji. Pamiętaj: po sparowaniu nadajników przełącznik T1/T2 w drugim nadajniku musi być ustawiony w pozycji T2.

Sprawdzanie numeru ID odbiornika
Naciśnij krótko przycisk Δ i na wyświetlaczu odbiornika pojawi się informacja z przypisanym numerem ID.

Funkcje dostępne tylko dla nadajnika z ustawiony przełącznikiem na T1 => patrz na schemat urządzenia.

Sprawdzanie obecności członków w grupie (Roll-Call)

 1. Krótko naciśnij przycisk CALL na nadajnikuT1 w celu sprawdzenia obecności członków grupy na twojej liście sparowanych urządzeń.
 2. Symbol Roll-call pojawi się na wyświetlaczu i wskazane poniżej na schemacie liczby.
 3. Krótko naciśnij przycisk CALL w celu zakończenia operacji.

(Liczba sparowanych Rx)

 

 

(Aktualna liczba Rx w zasięgu nadajnika)

Wezwanie członków grupy (Alarm)

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CALL w nadajnikuT1 przez 3 sekundy w celu aktywacji alarmu.
 2. Odbiorniki zaczynają wibrować (przez 30 sekund), a na wyświetlaczach pojawi się symbol “Call”.
 3. Krótko naciśnij przycisk CALL, aby wyłączyć nadawanie alarmu. W odbiorniku naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.

Zdalna zmiana kanału w odbiornikach

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski TALK I CALL w nadajnikuT1. Kanał wolny od zakłóceń zostanie wyszukany i wybrany dla wszystkich odbiorników będących w zasięgu transmisji.
  Uwaga: NadajnikT1 jest w trybie “Roll-Call” w celu monitorowania statusu zmiany kanału w odbiornikach.
 2. Naciśnij krótko przycisk Call, aby zakończyć operację.
 3. W drugim nadajnikuT2 wybierz taki sam kanał ręcznie => patrz na punkt Ręczna zmiana kanału w urządzeniu

(Liczba sparowanych Rx)

 

 

(Aktualna liczba Rx w zasięgu nadajnika)

Zdalne wyłączenie odbiorników
Upewnij się, że opcja (Set RX Off) jest aktywna w panelu ustawień nadajnikaT1 zanim zaczniesz pracę w grupie.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w nadajnikuT1 przez 3 sekundy, żeby wyłączyć jednocześnie nadajnik i odbiorniki.

Ogólne zasady obsługi


Wyłączenie / włączenie urządzenia

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy w urządzeniu w celu jego wyłączenia lub włączenia.
 • Odbiorniki wyłączą się automatycznie po 20 minutach, jeśli nie otrzymają sygnału z nadajnika.

Ręczna zmiana kanału w urządzeniu

 • Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Δ i ∇ w celu odblokowania zmiany kanału (symbol na wyświetlaczu zniknie).
 • Przyciskami Δ ∇ wybierz kolejny kanał i zatwierdź wybór naciskając przycisk zasilania.

Wyciszanie mikrofonu w nadajniku

 • Naciśnij krótko przycisk TALK na nadajniku w celu wyciszenia / włączenia mikrofonu.
 • Kolor zielony – ON, Kolor czerwony – OFF.

Zmiana głośności mikrofonu w nadajniku
Ta opcja jest dostępna w panelu ustawień nadajnika przed rozpoczęciem użytkowania. Patrz na punkt „Panel ustawień urządzenia.”

Aktywacja dwóch nadajników na tym samym kanale

 • Ten system umożliwia nadawanie maks. 2 nadajnikom na tym samym kanale.
 • W drugim nadajniku ustaw przełącznik na T2.
 • Uruchom nadajnik T2 i wybierz ręcznie taki sam kanał, jak w nadajniku T1. Kanał w nadajniku T2 można wybrać przed lub po parowaniu nadajnika T1 z odbiornikami.
 • W przypadku wyłączenia nadajnika T1 możesz zmienić przełącznik w nadajniku T2 na T1, aby przywrócić sygnał dla odbiorników.

Zmiana głośności słuchawki w odbiorniku
Pokręć pokrętłem głośności w odbiorniku w celu zmiany głośności odbiornika.
Uwaga: słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez długi czas może uszkodzić słuch.

Opcja słuchawki – Hearing Aid Compatible
Poziom głośności może zostać dostosowany dla użytkowników z aparatami słuchowymi w panelu ustawień odbiornika (EP – Hi). Zalecamy wybór tej opcji przed rozpoczęciem pracy systemu.

Przesyłanie źródła audio do odbiorników

 • Podłącz do gniazda Aux-in w nadajniku zewnętrzne źródło audio kablem jack 3,5 mm TRS (stereo).
 • Domyślnie audio z gniazda aux-in miksuje się z mikrofonem w nadajniku.
 • Możesz nadać priorytet dla zewnętrznego źródła audio w panelu ustawień nadajnika (Audio Priority – ON).

Alarm utraty zasięgu
Odbiornik zaczyna wibrować (30 sekund), a na wyświetlaczu wyświetli się informacja “out-of-range” przypadku utraty sygnału z nadajnika po 3 minutach.

Parowanie urządzeń bez dostępu do ustawień zaawansowanych [przed rozpoczęciem operacji urządzenia muszą być wyłączone]

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski TALK i zasilania w nadajnikuT1.
 2. Na wyświetlaczu pojawia się migający numer kanału. Przyciskami Δ ∇ wybierz kanał i zatwierdź wybór naciskając przycisk zasilania.
 3. Nadajnik T1 wysyła sygnał parujący.
 4. Następnie uruchom po kolei odbiorniki naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 1 sekundę w celu odebrania sygnału parującego z nadajnika T1.
 5. Odbiorniki zmienią swoje pasmo częstotliwości na EU lub US (zależy to od pasma częstotliwości nadajnika), a na wyświetlaczach pojawi się taki sam numer kanału, jak w nadajniku T1.
 6. W celu zakończenia procesu parowania naciśnij krótko przycisk TALK w nadajnikuT1.

Aplikacja OkayoConnectTM


Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona jednocześnie w smartfonie i w panelu ustawień nadajnikaT1 (Okayo Connect) przed uruchomieniem aplikacji.
1. Zeskanuj kod QR lub ściągnij aplikację OkayoConnect ze swojego sklepu z aplikacjami.

2. Uruchom aplikację, kliknij na “Okayo Connect” i wybierz nadajnik z listy dostępnych urządzeń.
Uwaga BT number wyświetlany w nadajnikuT1 jest taki sam jak na liście dostępnych urządzeń Bluetooth w aplikacji.

3. Po połączeniu się z nadajnikiem możesz zacząć korzystać z aplikacji OkayoConnect.
My group: Pozwala na dodawanie i edycję informacji o członkach grupy.

Private talk: Pozwala nadajnikowiT1 wybrać jednego z członków grupy i mówić do niego prywatnie.

Alarm: Pozwala na zdalną aktywację alarmu albo ustawienie z góry budzika z alarmem.

Dashboard: Pozwala na zdalną zmianę kanału grupy oraz sprawdzenie statusu baterii odbiorników.

Zdalna zmiana kanału grupy

 

 

Sprawdź status baterii odbiorników

Rozwiązywanie problemów


Na ekranie nadajnika wyświetla się napis NO DATA
Brak sparowanych urządzeń. Sparuj swoją grupę przed rozpoczęciem pracy.

Na ekranie nadajnika wyświetla się napis NOT APPLICABLE
Opcja dostępna tylko po przeprowadzeniu prawidłowej operacji parowania urządzeń z dostępem do opcji zaawansowanych dla nadajnika ustawionego w T1.

Na ekranie nadajnika wyświetla się napis VOICE DETECTING
W celu poprawy wrażeń słuchowych, ten ekran pojawia się na nadajniku za każdym razem, gdy jest włączony.

Dlaczego nadajnikT2 nie może uzyskać listy urządzeń sparowanych od nadajnikaT1?
• Sprawdź, czy wybrane kanały na obu nadajnikach są takie same.
• Sprawdź, czy przełącznik T1/T2 na nadajnikuT2 jest ustawiony na T1 zgodnie z instrukcją w punkcie Parowanie nadajnikaT1 z nadajnikiemT2.

Dlaczego w odbiorniku nie uruchamia się alarm wywołany przez nadajnikT1?

 • Sprawdź, czy odbiornik jest włączony.
 • Sprawdź, czy odbiornik jest na liście sparowanych urządzeń w nadajnikuT1.
 • Sprawdź, czy odbiornik znajduje się w zasięgu nadajnikaT1.

Dlaczego w odbiorniku nie wyzwala się alarm utraty zasięgu?
Sprawdź, czy alarm jest włączony w panelu ustawień odbiornika.

Dlaczego odbiornik nie słyszy nadajnika?

 • Sprawdź, czy słuchawka jest prawidłowo umieszczona w odbiorniku.
 • Sprawdź, czy pokrętło głośności w odbiorniku jest prawidłowo ustawione.
 • Sprawdź, czy nadajnik jest wyciszony.
 • Sprawdź, czy kanały na nadajniku i odbiorniku są takie same.
 • Sprawdź, czy odbiornik znajduje się w zasięgu transmisji nadajnika
 • Sprawdź status diody odbiornika.

Dlaczego jest problem z nadajnikiem?

 • Sprawdź, czy mikrofon jest prawidłowo umieszczony w nadajniku.
 • Sprawdź, czy nadajnik jest wyciszony.
 • Sprawdź, czy masz włączone tylko dwa nadajniki na tym samym kanale, a przełącznik jest ustawiony dla pierwszego nadajnika na T1, a dla drugiego nadajnika na T2.
 • Sprawdź w panelu ustawień nadajnika poziom głośności.
 • Zmniejsz lub wyłącz w panelu ustawień nadajnika opcję ADNR.
 • Sprawdź status diody nadajnika.
 • Skorzystaj z funkcji wyszukiwania kanału wolnego od zakłóceń i zmień kanał grupy.