ANTY-VIR – płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni (kanister 5L)

69,00  z vat

Anty – vir to płyn do dezynfekcji o zawartości 70% alkoholu, przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania oraz dezynfekcji różnorodnych powierzchni, nawet tych mających kontakt z żywnością.

Zwalcza bakterie, wirusy i grzyby, ma właściwości dezynfekcyjne, czyszczące i biobójcze.

Skład produktu: Etanol  70%, Glicerol  2%

Płynem najlepiej uzupełniać stacje higieniczne, dozowniki, które znajdują m.in. tam gdzie występuje duży przepływ ludzi np. w sklepach, centrach handlowych, restauracjach, hotelach, urzędach, szkołach i szpitalach.

Opis

Dezynfekcja rąk:

Około 3 ml produktu rozprowadzić po suchych, czystych dłoniach. Wcierać przez 30 s i pozostawić do wchłonięcia. Nie spłukiwać.

Dezynfekcja powierzchni:

Nanieść na czyste powierzchnie i pozostawić na 5 min. Przez cały okres działania produktu powierzchnia musi być stale wilgotna. Nie wymaga spłukiwania.

 

Produkt jest zarejestrowany w urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pod numerem pozwolenia 0425/TP/2020.

 

Środki ostrożności:

Niebezpieczeństwo: H319 – działa drażniąco na oczy,  H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary, P102- chronić przed dziećmi,  P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić!

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU (P305+P351+P338) : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P235 – w przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza.

P403 +P235 – przechowywać w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu.

P501 — Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Dodatkowe informacje

Pojemność

5 L

Skład

Etanol  70 %, Glicerol  2%

Kolor

bezbarwny

Zastosowanie

Płyn antywirusowy ANTY-VIR można stosować w:

 • domu
 • pracy (biura, korporacje, banki,  urzędy, zakłady produkcyjne)
 • placówkach szkolnych
 • miejscach rozrywki (kina, teatry)
 • salonach fryzjerskich i kosmetycznych
 • centrach handlowych
 • hotelach i restauracjach

 

 

Zalety płynu dezynfekującego

 • posiada pozwolenie na stosowanie nr 0425/TP/2020 przez Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • przeznaczony do powszechnego i profesjonalnego stosowania
 • jest przebadany i dopuszczony do sprzedaży (oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 w sprawie
  udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych)
 • ma w składzie glicerynę
 • zawiera 70% alkoholu, dzięki czemu niszczy wszystkie bakterie i wirusy
 • nie wymaga rozcieńczania
 • używany zarówno do dezynfekcji rąk, jak i powierzchni

Inni klienci, którzy kupili ten produkt kupili również....

Dołącz do listy oczekujących We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.