Instrukcja obsługi Okayo WT-300G2

Ilustracja


① Antena
② Wskaźnik zasilania LED (Tx)
Zielony: wystarczająca moc
Czerwony: niewystarczająca moc
Wskaźnik zasilania / odbioru LED (Rx)
Zielony: wystarczająca moc I sygnał Tx odebrany
Czerwony: niewystarczająca moc I brak sygnału Tx
Brak diody LED: NIE odebrano sygnału Tx
③ Przycisk góra / dół
④ Przycisk zasilania / ustawień

⑤ Podświetlany ekran
⑥ Otwór na smycz
⑦ Regulacja głośności mikrofonu (Tx) / Regulacja głośności słuchawek (Rx)
⑧ Gniazdo mikrofonu 3.5 mm (Tx) / Gniazdo słuchawek 3.5 mm (Rx)
⑨ Wbudowany mikrofon (tylko Tx)
⑩ Port ładowania

Wyświetlacz


Ogólne zasady obsługi


 • Włączanie

Naciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.

 • Odblokuj i dostosuj kanał

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij I przytrzymaj przyciski i , dopóki symbol nie zniknie. Naciśnij krótko przyciski i , aby wybrać inny preferowany kanał. Kanał zostanie automatycznie zablokowany w przypadku bezczynności przez 1 sekundę.

 • Ustaw głośność mikrofonu / słuchawek

Dostrój regulator głośności u góry urządzenia, aby ustawić głośność mikrofonu / słuchawek.

Uwaga: słuchanie z dużą głośnością przez długi czas może uszkodzić słuch.
 • Wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

 • Aktywuj alarm braku zasięgu alarm (tylko Rx) (opcjonalnie)

Odbiorniki aktywują alarm braku zasięgu, jeśli nie otrzymają sygnału z kompatybilnego nadajnika przez 1 minutę. Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie aktywowana poprzez regulację ustawień (patrz szczegóły w rozdziale „Obsługa zaawansowana”).

Zaawansowana obsługa


Ograniczone niezakłócone kanały

Do wyboru są tylko kanały o dużej różnicy między sobą w paśmie częstotliwości.
Umożliwia to działanie kilku nadajników WT-300T-G2 na różnych kanałach w bliskiej odległości od siebie i nie powoduje to zakłóceń w transmisji.  

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby włączyć urządzenie i wprowadzić ustawienie.
 2. Wyświetla się ekran domyślny . Naciśnij przyciski lub by nawigować opcje.
 3. Po określeniu opcji naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
 4. Urządzenie automatycznie opuści menu ustawień i zostanie włączone.
Wszystkie kanały są dostępne do wyboru.
Do wyboru są tylko niezakłócone kanały.
Uwaga Numery kanałów wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od częstotliwości.

Regulacja ustawień

 • Nadajnik (Tx)
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , by włączyć urządzenie I wprowadzić ustawienie.
 2. Wyświetli się ekran domyślny . Naciśnij lub by nawigować opcje. 
 3. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
 4. Urządzenie automatycznie opuści menu ustawień i zostanie włączone.
Blokada kanału

Kanał pokazany na nadajniku zostanie automatycznie zablokowany po włączeniu urządzenia.

 • WŁĄCZONY (ustawienie domyślne)
 • WYŁĄCZONY
 • Odbiornik (Rx)
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , by włączyć urządzenie I wprowadzić ustawienie.
 2. Wyświetli się ekran domyślny . Naciśnij lub by nawigować opcje.
 3. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk , aby potwierdzić i wprowadzić następne ustawienie.
 4. Urządzenie automatycznie opuści menu ustawień i zostanie włączone.
Oszczędzanie baterii Odbiornik wyłączy się automatycznie po okresie bezczynności przez czas określony poniżej.

 • 0 (minut)
 • 10 (minut)
 • 20 (minut) (ustawienie domyślne)
 • 30 (minut)
Alarm braku zasięgu Odbiornik automatycznie włączy alarm, jeśli znajdzie się poza zasięgiem kompatybilnego nadajnika przez 1 minutę. 

 • WŁĄCZONY
 • WYŁĄCZONY (ustawienie domyślne)
Blokada kanału Kanał wyświetlany na odbiorniku zostanie automatycznie zablokowany po włączeniu urządzenia.

 • WŁĄCZONY (ustawienie domyślne)
 • WYŁĄCZONY
 • Powrót do ustawień domyślnych

Naciśnij jednocześnie , i przyciski zasilania, by włączyć urządzenie – ustawienia powrócą do domyślnych automatycznie. Poniżej przedstawiono wszystkie ustawienia domyślne.

 • Nadajnik (Tx)

Numer kanału: 01
Kanały: Wszystkie kanały są otwarte
Blokada kanału: WŁĄCZONA

 • Odbiornik (Rx)

Numer kanału: 01
Kanały: Wszystkie kanały są otwarte
Oszczędzanie baterii: 20 (minut)
Alarm braku zasięgu: WYŁĄCZONY
Blokada kanału: WŁĄCZONA