Odstąpienie od umowy i zwroty

W naszym sklepie każdy kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od odebrania zamówienia.
W tym celu należy przesłać na adres mexpo@mexpo.pl wiadomość z wolą odstąpienia od umowy powołując się na numer odpowiedniego zamówienia. Wiadomość powinna być wysłana z adresu email podanego przy składaniu zamówienia.
Po potwierdzeniu otrzymania wiadomości przez Mexpo należy spakować i wysłać na własny koszt ubezpieczoną przesyłką kurierską towar podlegający zwrotowi na adres Dostawcy, tj. MEXPO, Pułaskiego 8, Gdynia – załączając kopię wiadomości email z oświadczeniem o woli odstąpienia od umowy. Wysyłki należy dokonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od przesłania oświadczenia z wolą odstąpienia od umowy.

Zwrot pieniędzy

Koszty zakupu pomniejszone o koszty dostawy zwracamy w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że pisemnie wyraziliście Państwo zgodę na inną formę zwrotu (np. przelew na wskazane konto). W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Uwaga – niektóre towary i usługi mogą być wyłączone spod prawa do zwrotu. Lista tychże znajduje się w naszym Regulaminie.

Reklamacje i skargi

Jeśli jesteście Państwo niezadowoleni z obsługi w naszym sklepie prosimy o kontakt z szefem działu obsługi pod adresem mexpo@mexpo.pl
Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi, a także – w przypadku towarów podlegających gwarancji – z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
Reklamacje prosimy kierować e-mailem na adres  mexpo@mexpo.pl l lub listem poleconym na adres Sprzedawcy.

Do Państwa żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni. W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady.

Dołącz do listy oczekujących We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.